Nastavení poštovních klientů

Pokud používáte některý z emailových klientů, pro přijímání i odesílání pošty můžete mít v stále nastaveny servery mail.flyweb.cz. Z důvodu odlišnosti našeho systému na mailserveru bude nutné změnit tyto hodnoty následovně:

příjem pošty (POP3): pop3.flyweb.cz
příjem pošty (IMAP): imap.flyweb.cz
odesílání pošty (SMTP): smtp.flyweb.cz


Do nastavení účtu se v nejčastěji používaných poštovních klientech dostanete následujícím způsobem

1. MS Outlook

  • menu Nástroje - Emailové účty
  • klikněte 2x levým tlačítkem myši na příslušný účet
  • v okně Nastavení e-mail účtu sítě Internet změňte Informace o serveru

2. Outlook Express, Windows Mail

  • menu Nástroje - Účty
  • klikněte 2x levým tlačítkem myši na příslušný účet
  • v okně Vlastnosti účtu přejděte na kartu Servery
3. Thunderbird
  • menu Nástroje - Nastavení účtu
  • u příslušného účtu přejděte na Nastavení serveru (POP3/IMAP); pro nastavení SMTP scrollujte v seznamu účtů dolu - položka Server odchozí pošty (SMTP)

Upozornění
  • V nastavení odchozí pošty (SMTP) je vždy potřeba zkontrolovat, zda je zapnuta autentizace (Server pro odchozí poštu vyžaduje ověření). Zaškrtněte volbu Použít stejné nastavení jako pro server příchozí pošty (alternativně můžete použít libovolný účet téže domény).
  • V nastavení účtu není možné vybrat adresu odesílatele (uživatele) jinou, než je doména použitá při autentizaci. Pokud potřebujete odesílat e-maily jako například nekdo@seznam.cz, bude nutné použít příslušné SMTP - v tomto případě SMTP Seznamu.
V obou předchozích případech se při pokusu odeslání zobrazí chybové následující hlášení:
 553 sorry, that domain is not in my list of allowed senders (#5.7.1)

Toto jsou pouze základní informace k nastavení poštovních klientů, v budoucnu pro Vás připravíme podrobnější návody na nastavení nejčastěji používaných aplikací. Pokud se Vám nedaří zprovoznit stahování či odesílání pošty, použijte rozhraní webmail.flyweb.cz, nebo kontaktujte naši zákaznickou podporu.