Nastavení antispamu

Nastavení antispamu je nyní integrováno v rozhraní webmail.flyweb.cz. Můžete nastavovat buď pravidla pro jednu konkrétní poštovní schránku, ke které jste se přihlásili, nebo pravidla pro jednotlivé emailové schránky a přeposílání v sekci Mailadmin po přihlášení k účtu postmaster.

1. nastavení pravidel pro konkrétní schránku

Přihlaste se do rozhraní webmail.flyweb.cz. V levém menu klikněte na Volby. Natavení antispamu se týkají podsekce Antispam a Black List. V sekci Antispam lze nastavit:

 • povolení filtru: pokud zakážete filtr (tlačítkem Zakázat filtr), nebudou se příchozí zprávy kontrolovat antispamem; filtr opět aktivujete tlačítkem Povolit filtr
 • citlivost filtru: nastavuje se, při jakém počtu "spamových bodů" (číslo, které popisuje, kolik spamových vzorů bylo nalezeno ve zprávě) bude zpráva označena jako spam.

  V praxi to bude (pro tento konkrétní příklad) vypadat takto:

  1. Emaily, jejichž spamscore bude menší než 2, projdou filtrem bez jakékoliv změny - nebudou označeny jako spam ani smazány.
  2. Jakmile získá email spamscore větší než 2 ale menší než 7, bude označen jako spam (v hlavičce bude X-Spam-Flag: YES) a v závislosti na Vašem dalším nastavení bude přepsán předmět atd.
  3. V případě, že email získá spamscore větší než 10, bude odmítnut na úrovni SMTP spojení s chybovým hlášením

   Status: 5.5.0 Diagnostic-Code: smtp;554 Your email is considered spam (XX.XX spam-hits)

   kde XX.XX je aktuálně dosažené spamscore.

 • přepsání předmětu: určuje se, zda bude předmět upraven ve stylu: *******SPAM***** původní předmět (samozřejmě označení spamu si můžete zvolit libovolné)
 • doručení do složky Spam:  maily označené jako spam budou po doručení přesunuty do složky SPAM
  Poznámka: Jestliže použijete volbu , nedojde ke zpracování uživatelských filtrů. Tento stav je způsoben tím, že antispamový filtr je použit před uživatelskými filtry. • jazyk: vyberte jazyky, ve kterých budou podle vašeho očekávání doručovány  emaily  (ostatní jazyky jsou penalizovány). Pokud například budete chtít označit všechny jazyky, stiskněte klávesu SHIFT a označte všechny jazyky.
  Příklad: pokud komunikujete pouze v češtině a slovenštině, budou vybrané jazyky Čeština a Slovenština
 • whitelist: antispamový program přiřazuje každé doručené zprávě určité spamskóre. Jeho výši můžete ovlivnit mimo jiné přidáním uživatele do whitelistu nebo blacklistu. Čím nižší spamscore, tím nižší pravděpodobnost, že bude označen jako spam. Je-li odesílatel ve "whitelistu" (vyberete "Přijmout email od"), odečte se od získaného skóre 100 bodů (a naopak, když je uveden odesílatel v blacklistu, je 100 bodů přičteno). V hlavičce doručeného emailu pak může vidět např. toto hlášení:

  X-Spam-Status: Yes, score=-100.0 required=3.0 tests=USER_IN_WHITELIST

  Do parametru "Přijmout email od" zadáváte emailovou adresu (musí obsahovat znak @ a tečku), můžete použít hvězdičkovou notaci (zástupný symbol * pro libovolný řetězec). • blacklist: nastavujete v podsekci Black List v sekci Volby v levém menu. Na rozdíl od whitelistu, odpovídá-li adresa odesílatele některému z nastavených blacklistů, je spamscore zprávy zvýšeno o 100 bodů. V hlavičce emailu označeného jako spam pak může vypadat hlášení například takto:

  X-Spam-Status: Yes, score=100.0 required=3.0 tests=USER_IN_BLACKLIST

     V příkladech výše nastavených whitelistů a blacklistů platí: 
  Když vyhoví odesílatel libovolnému z následujících 2 pravidel, bude z dosaženého spamscore odečteno 100 bodů (tzn. email nebude označený jako spam)
     *@domena.* - odesílatel může být kdokoliv z domény domena.cz, domena.com, domena.org atd.
     *@*.dotregistrar.* - odesílatel může být i z libovolné domény x-tého řádu jako například cokoliv@registration.dotregistrar.com nebo cokoliv@us.reg.dotregistrar.org
  Naopak když přijde email z libovolné adresy, jejíž součást bude spam - například cokoliv@test.spam.cz, bude k dosaženému spamscore připočtena hodnota 100 a mail bude označen jako spam.

  POZOR: když nastavíte antispam podle následujícího obrázku, pak nastane tato situace:
  Cíl: chceme blokovat všechny emaily kromě CZ. Nastavíme tedy následující pravidla  Všechny emaily doručené do této schránky budou nejprve penalizovány 100 body (vyhoví pravidlu *.*) a následně, když budou z CZ domény (vyhoví pravidlu *.cz), je odečteno -100 bodů. Pak proběhne další analýza emailu a podle výsledku je přiděleno další spamscore. Protože score za blacklist (+100) a whitelist (-100) se vynulují, může být email označen jako spam, pokud dosáhne nastavené hranice.
2. nastavení pravidel v rozhraní MailAdmin
 • Přihlaste se do rozhraní webmail.flyweb.cz pod účtem postmaster, v levém menu přejděte do sekce MailAdmin. Pro jednotlivé emailové účty a přeposílání lze kliknutím na příslušnou ikonu ve sloupci Antispam, resp. Blacklist nastavit stejné parametry služby antispam jako je popsáno výše.