Automatická odpověď

Automatickou odpověď je možné nastavit po přihlášení do webmailu na adrese webmail.flyweb.cz. Pro popis je použit vzhled Simple. Pokud se přihlásíte prostřednictvím účtu postmaster, bude možné provádět nastavení pro všechny účty domény.


Poznámka: rozhraní Mail Admin se zobrazí pouze v ajaxové verzi webmailu (Internet Explorer, Mozilla Firefox (od verze 2), Chrome, Safari).


V případě, že potřebujete nastavit automatickou odpověď pouze pro jeden účet, zadejte na přihlašovací stránce webmailu pouze tuto adresu a příslušné heslo.
Po přihlášení klikněte v levém menu na položku Volby a vyberte Přesměrování / Automatická odpověď.

Po zaškrtnutí políčka "Aktivní" vyplňte předmět a tělo zprávy.

nastaveni automaticke odpovedi

Text uvedený v polích Předmět a Zpráva bude umístěn v těle automatické odpovědi. Příjemce obdrží email s předmětem (subject) Re: původní_předmět. Jako odesílatel bude uveden tzv. nullsender - toto je nastaveno z důvodu ochrany např. při zaspamování účtu.
V textu a předmětu automatické odpovědi prosím nepoužívejte znaky s diakritikou

V rámci automatické odpovědi lze aktivovat určitá omezení.
  • Omezení počtu odpovědí zaslaných v určitém časovém úseku. Nastavení je platné vždy pro jednoho odesílatele. Konkrétně - pokud jsou do schránky opakovaně doručovány emaily z jedné a té samé adresy, jsou v našem případě odeslány za 24 hodin pouze 3 automatické odpovědi.
  • Časové omezení pro zasílání automatických odpovědí. Pro zobrazení kalendáře umožňujícího výběr datumu klikněte na příslušný řádek.
    casove omezeni automatickych odpovedi
Po expiraci časového omezení již nejsou automatické odpovědi dále zasílány. I přes to je však potřeba automatickou odpověď v rozhraní webmailu deaktivovat.

deaktivace automaticke odpovedi

Všechny volby aktivujete kliknutím na tlačítko Uložit.


Je-li nastavena automatická odpověď, nelze nastavit současné poslání kopie na jiný email.