Import kontaktů do webmailu

Do webmailu je možné importovat kontakty z poštovních klientů.


Import ze souboru
 • Import lze provést ze tří typů souborů: CSV, LDIF, vCard
1. CSV
 • Exportovat do CSV se použije u klientů Outlook, Outlook Express a Windows Mail. Přihlaste se do emailového klienta a obvyklým způsobem proveďte export dat příslušného adresáře. Použijte formát "CSV - Hodnoty oddělené čárkami (Windows)" pro Outlook a Windows Mail nebo "Textový soubor (hodnoty oddělené středníkem)" pro Outlook Express.
  • Při exportu kontaktů z Outlooku použijete všechna pole (tlačítko Připojit vlastní pole --> Výchozí připojení) pro Outlook. U Outlooku Express a Windows Mail pak vyberte pro export všechna pole. Pokud toto neučiníte, nemusí při importu dojít k namapování všech polí Outlooku s příslušnými poli webmailu
 export OE - mapovani poli
Outlook Express / Windows Mail
 export MSO - mapovani poli
MS Outlook

 • Přihlaste se do webmailu a přejděte do adresáře.
 • Použijte tlačítko Importovat/Exportovat a z rozbalovacího menu vyberte Importovat adresář CSV. Dále postupujte podle pokynů uvedených na stránce importu (pokračujte krokem 4)
 • Vyberte znakovou sadu CSV souboru
  • pro Outlook a Outlook Express je potřeba z rozbalovací nabídky vybrat položku Středoevropské jazyky (Windows)
  • pro Windows Mail ponechte výchozí  Unicode (utf-8)
 • Po kliknutí na tlačítko Importovat dojde k otevření dialogového okna pro výběr souboru - zvolte soubor, který jste uložili na likální disk při exportu.
 • V následujícím kroku dojde k zobrazení namapovaných polí adresáře.
  • pokud jsou na stránce názvy polí s poškozenou diakritikou a nedošlo k namapování (zobrazují se hodnoty "nebylo zvoleno"), přerušte import a ujistěte se, že jste pro příslušného klienta nastavili správnou znakovou sadu
   volba spatne diakritiky pri importu CSV
  • pokud jsou znaky s diakritikou v pořádku, ale nedošlo k namapování (zobrazují se hodnoty "nebylo zvoleno"), ověřte zda jste z poštovního klienta exportovali všechny pole (viz. obrázky výše)
 • Import zahájíte tlačítkem Provést import. V rozbalovací nabídce vyberte VŽDY kódování Unicode (utf-8) (ve webmailu jsou kontakty ukládány v kódování UTF-8)

2. LDIF
 • Do tohoto formátu lze provést export u poštovního klienta Thunderbird
 • Přihlaste se do webmailu a přejděte do adresáře.
 • Použijte tlačítko Importovat/Exportovat a z rozbalovacího menu vyberte Importovat adresář LDIF. Dále postupujte podle pokynů uvedených na stránce importu.
  • Jako znakovou sadu LDIF souboru ponechte výchozí pro Unicode (utf-8)

3. vCard
 • Vizitka vCard obsahuje pouze jeden kontakt. 
 • Přihlaste se do webmailu a přejděte do adresáře.
 • Použijte tlačítko Importovat/Exportovat a z rozbalovacího menu vyberte Importovat vCard. Dále postupujte podle pokynů uvedených na stránce importu.