Zobrazení hlavičky emailu

V případě jakýchkoliv problémů s přijatým nebo odeslaným emailem (nedoručení mailu, mail je označen jako spam, nebo naopak mail přišel do schránky, i když měl být vyfiltrován jako spam apod.) je cenným zdrojem informací zdrojový kód nebo hlavička mailu. Pro nás je podstatná především hlavička mailu. Následují návody jak zobrazit hlavičku ve webovém rozhraní pro poštu a v nejčastěji používaných mailových klientech. Po zobrazení hlavičky ji nakopírujte do Vaší zprávy pro nás obvyklým způsobem.

Webmail (webmail.flyweb.cz)

 • přihlaste se do rozhraní webmail.flyweb.cz a přejděte do složky se zprávou, jejíž zdrojový kód chcete získat
 • otevřete zprávu v nové záložce (klikněte na ni dvojitě, nebo na ni klikněte pravým tlačítkem myši a vyberte Zobrazit zprávu v nové záložce)
 • v menu Více vyberte Exportovat zdrojový kód zprávy (MIME)

 • zobrazí se dialog pro uložení textového souboru (message.txt). Soubor můžete buď uložit a poslat nám ho v příloze, nebo můžete soubor otevřít v textovém editoru a zkopírovat do mailu pouze hlavičku zprávy bez těla mailu. Zdrojový kód může vypadat např. takto:Thunderbird

 • spusťte aplikaci Thunderbird
 • přejděte do složky se zprávou a otevřete zprávu v nové záložce (dvojitým kliknutím)
 • stiskněte kombinaci kláves Ctrl + U, otevře se nové okno se zdrojovým kódem zprávy
 • stejnou akci provedete i tak, že po otevření okna v nové záložce vyberete v menu Zobrazit Zdrojový kód zprávy

MS Outlook 2007

 • spusťte aplikaci MS Outlook
 • přejděte do složky se zprávou a otevřete zprávu
 • v horním menu v sekci Možnosti klikněte na čtvereček v pravém dolním rohu, viz. obrázek

 • otevře se okno Možnosti zprávy, hlavička zprávy je zobrazena v poli Internetová záhlaví

 • označte obsah pole Internetová záhlaví a klikněte na pravé tlačítko myši. V kontextovém menu vyberte Kopírovat a hlavičku dále zkopírujte obvyklým způsobem

MS Outlook 2010

 • spusťte aplikaci MS Outlook
 • přejděte do složky se zprávou a otevřete zprávu v novém okně (dvojitým kliknutím na zprávu)
 • v horním menu v sekci Značky klikněte na čtvereček v pravém dolním rohu, viz. obrázek
Hlavička zprávy - Outlook 2010

 • otevře se okno Možnosti zprávy, hlavička zprávy je zobrazena v poli Internetová záhlaví

Outlook Express

 • spusťte aplikaci Outlook Express a přejděte do složky se zprávou
 • v seznamu zpráv klikněte na zprávu pravým tlačítkem myši a z kontextového menu vyberte Vlastnosti

 • ve zobrazeném okně vyberte kartu Podrobnosti, ve které je jednak zobrazena hlavička zprávy přímo v poli Internetová záhlaví, nebo můžete zobrazit celý zdrojový kód zprávy po kliknutí na tlačítko Zdroj zprávy ...

Opera mail

Poslední verze poštovního klienta Opera jsou integrovány do prohlížeče Opera

 • spusťte prohlížeč Opera a otevřete poštu
 • přejděte do složky se zprávou
 • klikněte na zprávu pravým tlačítkem myši
 • z kontextového menu vyberte Zobrazit celou hlavičku i zprávu

 • v okně zprávy se zobrazí zdrojový kód zprávy

Pegasus Mail

 • spusťte Pegasus Mail a přejděte do složky se zprávou
 • klikněte na zprávu pravým tlačítkem myši a z kontextového menu vyberte Message headers ...

 • otevře se okno s hlavičkou zprávy

Evolution

 • spusťte program Evolution a přejděte do složky se zprávou
 • otevřete zprávu v novém okně
 • v menu Zobrazit vyberte Zdrojový kód nebo jednoduše stiskněte kombinaci kláves Ctrl + U

 • otevře se nové okno se zdrojovým kódem zprávy