Změna hesla emailové schránky

Uživatel emailové schránky může změnit heslo po přihlášení k příslušné schránce do rozhraní webmail.flyweb.cz.
Pro přihlášení zadejte do pole "emailová adresa" celý název schránky - jmeno@vasedomena.tld . Dále v levém menu v sekci Volby najdete položku Heslo.

Parametry nového hesla

Při zadávání Vám nového hesla důrazně doporučujeme použít silné heslo. Jaké parametry by mělo silné heslo splňovat?
Důrazně nedoporučujeme volit jednoduché snadno uhádnutelné heslo - jako například jméno, příjmení, data narození, přezdívky....
Doporučujeme dodržet tato pravidla:
 • heslo dlouhé alespoň 8 znaků
 • obsahuje písmena malé i velké abecedy v kombinaci s číslicemi
 • může obsahovat tyto znaky: ! “ $ % & , ( ) * + - . / ; : < = > ? [ ] ^ _ { | }.
 • nesmí obsahovat mezery, #, a @ a písměna s diakritikou
 • mělo by jít dobře zapamatovat, ale nesnadno uhádnout
Při změně hesla je potřeba dodržet následující omezení
 • délka hesla musí být 8-16 znaků
 • heslo nesmí obsahovat znaky s diakritikou (např. ěščřžý... ĚŠČŘŽÝ...)
 • pro zvýšení složitosti lze použít následující znaky
  ! # $ & ' + , - . : ; < = > ? @ [ \ ^ _ ` | } ~

Při změně hesla ve webmailu u běžném účtu (nikoliv v rozhraní MailAdmin) musí heslo splňovat následující podmínky

 • Heslo nemůže být stejné jako Vaše uživatelské jméno.
 • Heslo nemůže být stejné jako název domény.
 • Heslo nemůže být tvořeno pouze Vaším uživatelským jménem a názvem domény.
 • Heslo nemůže být tvořeno Vaším uživatelským jménem nebo doménou nebo jejich kombinací s jedním znakem (písmeno, číslice, symbol) na začátku nebo na konci.
 • Heslo nemůže být tvořeno opakováním jednoho znaku.
 • Heslo nemůže být tvořeno číselnou řadou nebo posloupností písmen abecedy.

Upozornění: po změně hesla je pro úspěšné odeslání emailů potřeba, abyste se odhlásili a opětovně přihlásili. V opačném případě se zobrazí chybová hláška "Chyba SMTP autentizace"