Přesměrování emailů

Přesměrování je možné nastavit po přihlášení do webmailu na adrese http://webmail.flyweb.cz. Pro popis je použit vzhled Simple. Pokud se přihlásíte prostřednictvím účtu postmaster, bude možné provádět nastavení pro všechny účty domény (více viz. v příspěvku týkajícího se rozhraní MailAdmin).

Poznámka: rozhraní Mail Admin je automaticky k dispozici pouze v AJAXové verzi webmailu (Internet Explorer, Mozilla Firefox (od verze 2), Chrome, Safari), viz. článek Verze webmailu.

V případě, že potřebujete nastavit přesměrování pouze pro jeden účet, zadejte na přihlašovací stránce webmailu pouze tuto adresu a příslušné heslo.
Po přihlášení klikněte v levém menu na položku Volby a vyberte Přesměrování / Automatická odpověď.

V okně Přesměrování / Automatická odpověď vyberte možnost Předat dál, doplňte emailovou adresy, na kterou má být pošta přesměrována. Pokud chcete e-maily přeposílat na více různých adres, je nutné je oddělit čárkou a mezerou. Zaškrtnete-li volbu Ponechat lokální kopii, pak příchozí email zůstane i po přeposlání zachován také ve Vaší schránce.

Pro dokončení zvoleného nastavení nakonec klikněte v horní části záložky na odkaz "Uložit", tímto se přeposílání zaktivuje.

nastaveni preposilani

Toto nastavení umožňuje také vytvořit přeposlání na mobilní telefon (pozor - nejedná se o SMS aplikaci, ale přesměrování zprávy na SMS). Do pole "Předat komu:" vložíte adresu na kterou přijde SMS - například pro O2 stále platí +420123456879@sms.eurotel.cz. Další adresy a omezení (například O2 přijme pouze 300kB zprávu a větší vrátí) zjistíte u Vašeho mobilního operátora.

Upozornění: jestli nastavíte přesměrování veškeré příchozí pošty do jiné schránky s ponecháním kopie a původní schránky nebudete vybírat, může se stát, že se schránka zaplní a nebude moci dále přijímat nové zprávy. Proto je potřeba jednou za čas emaily promazat.