Verze webmailu

K dispozici jsou tři verze webového rozhraní (v závorkách jsou uvedeny odkazy pro přímý přístup)

1. AJAXové (http://webmail.flyweb.cz/index.html)

AJAXove rozhrani

2. HTML (http://webmail.flyweb.cz/login_classic.html)

HTML rozhrani

3. XHTML - mobilní (http://webmail.flyweb.cz/index_xhtml.html)

mobilni rozhrani

Přihlašovací stránka je navržena tak, aby došlo k automatickému nabídnutí  podporované verze v závislosti na použitém prohlížeči. Jediné co je potřeba je zadat do adresního řádku pouze tuto adresu: http://webmail.flyweb.cz/.

Ajaxové rozhraní

 • podporované prohlížeče: Internet Explorer, Mozilla Firefox (od verze 2), Chrome, Opera (minoritní nekompatibilita - více viz. níže), Safari
 • omezení funkčnosti: není

HTML rozhraní

 • nabízeno: Konqueror.
 • omezení funkčnosti:
  • neobsahuje některé položky menu Volby: přesměrování a automatická odpověď, filtry, blacklist, antispam, formulář pro změnu hesla, nastavení masky pro zobrazení kontaktů
  • v účtu postmaster není přítomen MailAdmin

XHTML rozhraní

 • je možné použít při přístupu k obsahu schránky z mobilního telefonu.
 • obsahuje základní funkce umožňující správu emailů, kontaktů a kalendáře (u BusinessMailu pak ještě přístup k dokumentům webového úložiště)
 • vzhled Touch je optimalizován pro použití se smartphony s dotykovou obrazovkou

Při použití AJAXové verze v případě nepodporovaného prohlížeče může dojít k omezení funkčnosti následujících funkcí

 • po odeslání zprávy při nepřeposílání nebo odpovídání může dojít ke nekorektnímu uzavření záložky zprávy - neprovedou se tedy další akce, které mohou po odeslání následovat (nabídnutí uložení adresy, která se dosud nenachází v adresáři; dialog pro volbu složky, do které má být emailu po odeslání uložen)
 • při pokusu o změnu šířky levého menu dojde k problémům se zobrazením - řešením je odhlášení a opětovné přihlášení