Microsoft Outlook 2003

Nový emailový účet se vytvoří přes menu Nástroje ---> E-mailové účty...

Budou se vytvářet e-mailové (poštovní) účty

Přihlašovat se budeme k POP3 účtu, vybere se tudíž POP3
Po vyplnění všech údajů se upřesní nastavení SMTP, které pro odesílání vyžaduje autorizaci (ověření). K těmto nastavením se dostanete přes tlačítko "Další nastavení..." Pro otestování emailu doporučujeme poslat "normální" email na nějakou osvědčenou adresu (nejlépe mimo náš mailserver - třeba na seznam, centrum, gmail ...) a zkontrolovat zda přišel. To samé i s příchozí poštou. Poslat email z jiného účtu na právě vytvářený a pak vyzvednout přes Outlook.

Nastavení emailu


SMTP vyžaduje autorizaci. Bez zadání loginu + hesla se odeslání nepovede. V tomto případě ale stačí zaškrtnout "použít stejné nastavení jako pro server příchozí pošty (POP3)"

V této záložce lze při problémech zkontrolovat, zda nedošlo například k přepsání portů pro připojení k serveru. Některé antivirové programy totiž kontrolují příchozí a odchozí tak, že přesměrují veškerý provoz na jiné porty a pak poštu kontrolují. V případě že se nemůžete připojit a používáte nějaký antivirový program, tak raději zkontrolujte zda nastavení nepřepsal, zkuste nastavit původní hodnotu (jako zde na obrázku)