Microsoft Outlook 2010

Nový emailový účet vytvoříte kliknutím na záložku Soubor a poté na tlačítko Přidat účet...

Budeme přidávat emailový účet, servery však nastavíme ručně. Zadejte tedy potřebné údaje pro emailový účet a zaškrtněte volbu Konfigurovat ručně nastavení serveru nebo další typy serveru. Klikněte na Další.
Na další obrazovce ponechte zaškrtnutou volbu E-mail v Internetu a pouze klikněte na tlačítko Další.V Nastavení e-mailu sítě Internet je třeba zadat informace o serverech. Typ účtu zvolte POP3, jako server příchozí pošty zadejte pop3.forpsi.com. Do políčka Server pro odchozí poštu zadejte smtp.forpsi.com. Jako uživatelské jméno zadejte Vaši emailovou adresu. Po vyplnění těchto údajů klikněte na tlačítko Další nastavení..., abyste nastavili autorizaci k smtp serveru a další nastavení.Na kartě Server pro odchozí poštu nastavte, že SMTP server vyžaduje autentizaci a vyberte volbu Použít stejná nasatvení jako pro server příchozí pošty.
Na kartě Upřesnit můžete nastavit např. zabezpečené připojení, nebo že se mají na serveru zanechávat kopie zpráv. Klikněte na tlačítko OK. Zároveň zde můžete zkontrolovat, zda jsou správně nastavené porty serverů příchozí a odchozí pošty.Vrátíte se zpět na obrazovku Nastavení emailu sítě Internet, kde pouze klikněte na tlačítko Další.MS Outlook otestuje přihlášení k POP3 serveru a odešle zkušební zprávu. Pokud je vše v pořádku, stačí pouze kliknout na tlačítko Zavřít.Nakonec, pokud vše proběhlo v pořádku, se zobrazí stránka s blahopřáním. Zde pouze klikněte na tlačítko Dokončit.Tímto je nastavení ukončeno