Thunderbird

Nový emailový účet se vytvoří přes menu Soubor ---> Nový objekt ---> Poštovní účet...Nejprve zadejte Vaše jméno, takto se bude zobrazovat příjemcům Vaší pošty, Vaši emailovou adresu a heslo. Klikněte na tlačítko Pokračovat.Thunderbird se pokusí podle zadané emailové adresy určit uživatelské jméno, server pro příchozí a odchozí poštu. Tato nastavení je třeba upravit.  • Jako uživatelské jméno zadejte Vaši emailovou adresu
  • Do políčka Příchozí (nastavení serveru pro příchozí poštu) zadejte pop3.flyweb.cz, vyberte typ serveru POP, do dalšího políčka (číslo portu) zadejte 995 a vyberte typ zabezpečeného spojení SSL/TLS
  • Do políčka Odchozí zadejte smtp.flyweb.cz, číslo portu zadejte 465 a typ zabezpečeného spojení SSL/TLS
  • Klikněte na tlačítko Znovu otestovat nastaveníThunderbird ověří, zda jsou Vámi zadané údaje korektní (pokud ano, objeví se před servery zelená kolečka). Poté už pouze klikněte na tlačítko Vytvořit účet, které by v této chvíli mělo být přístupné.Thunderbird už pouze zkontroluje, zda je zadané heslo správné a poštovní účet je od této chvíle funkční. Účet můžete kdykoliv později upravit.Do úprav existujícího účtu se dostanete přes menu Nástroje ---> Nastavení účtu...V levém sloupci se zobrazí seznam již vytvořených účtů, zvlášť je umístěna sekce pro servery odchozí pošty (SMTP). Pokud chcete např. nastavit, aby se na poštovním serveru zanechávaly kopie zpráv, přejděte do Nastavení serveru a zde zaškrtněte příslušná políčka.