Evolution je balík programů obdobně jako MS Outlook zařazující se do skupiny PIM (Personal Information Management) - pro správu kontaktů, emailů a kalendářů. Zde se budeme věnovat nastavení jeho e-mailové části

Nový účet se vytvoří přes menu "Nástroje ---> Nastavení..."
Přidáme nový účet (v seznamu samozřejmě může být již několik jiných poštovních účtů)
Automaticky se spustí průvodce nastavením
Vyplníme jméno, příjmení a emailovou adresu, která bude použita v poli "Odesílatel"
Typ serveru bude POP. do pole se nastaví jméno serveru, ke kterému se budete přihlašovat. To se zadává ve tvaru pop3.flyweb.cz (v případě, že byste použili typ serveru IMAP, bude název serveru imap.flyweb.cz). Jméno uživatele je kompletní emailová adresa, kterou budete v tomto účtu používat. SSL můžete nastavit, ale v tom případě si přečtěte infomrace uvedené ve speciálním příspěvku.
Další nastavení jsou volitelná
Do políčka název je možné napsat jakýkoliv text - je to pouze popis účtu a bude uveden v seznamu všech poštovních účtů.
Jako další je nutné nastavit server odchozí pošty (SMTP). Do políčka počítač napište název serveru, přes který budete odesílat své emaily: pokud je to náš, pak zadejte název smtp.flyweb.cz. Protože náš server vyžaduje autorizaci, je nutné ji povolit: typ vyberte Plain (i když jako v případě POP3 se systém neustále vyvíjí a tak se může stát, že v budoucnu budou podporované i jiné metody). Jméno zvolíte stejné jako pro POP3 přihlašování i se zavináčem a názvem domény (v tomto případě to je jan.novak@mailtest.cz)
Tímto je nastavení účtu dokončené.
Když dáte vybrat/odeslat poštu, zeptá se Evolution na hesla - k POP3 i SMTP serveru a po jejich zadání se uloží (pokud jste vybrali "Zapamatovat si heslo"