Email se vrátil odesílateli jako nedoručitelný

Na mail serverech probíhají při přijetí různé kontroly, které zajišťují ochranu proti spamům, phishingu, virům. Odesílateli zprávy se pak může zpráva vrátit jako nedoručitelná. Zde je seznam některých z nejčastějších důvodů vrácení zprávy:
  • Schránka příjemce je přeplněná, odesílateli se pak vrátí zpráva, která obsahuje např. toto chybové hlášení:
552 5.1.1 5.2.2 sorry, final recipient mailbox is full (chkuser)
  • Odesílatel zprávy je na blacklistu (tímto je myšleno, že příjemce má pro svou schránku nastavený blacklist a adresa odesílatele odpovídá některému ze záznamů v tomto blacklistu), vrací se např. toto chybové hlášení:
550 5.1.1 <xxx> sender is blacklisted
  • Zpráva byla odmítnuta jako spam:
552 5.2.0 0biL1i00V1cmcpM01biL4w spam detected
  • Zpráva byla odmítnuta z důvodu SPF. Majitel domény má možnost nastavit SPF (Sender Policy Framework) záznam, který určuje, ze kterých IP adres může být odesílána pošta dané domény. Pokud mail přichází z jiné než povolené IP, je odmítnut z důvodu SPF. K tomuto dochází např. pokud byla původní zpráva přesměrována a přichází tedy z jiného poštovního serveru, než jaké jsou uvedeny v seznamu povolených příslušné domény.
550 5.1.0 0bcW1i00G0jifNx01bcmHa blocked by SPF
  • Pro IP adresu odesílajícího serveru není nastavený reverzní záznam
554 cmg1.fe.forpsi.com bizsmtp 0bcW1i00G0jifNx01bcmHa no DNS reverse for x.x.x.x
  • Doména odesílatele nemá nastavený platný MX nebo A záznam.
550 5.1.0 1Qk81i01C0kRQ6S01QkX4j invalid domain
  • Když se k našemu SMTP (nebo mailserveru) pokusí připojit jiný SMTP server, kontroluje se, zda se jeho IP adresa nenachází v mezinárodně používaných databázích jako například SpamCop, Spamhaus. Pokud se tato IP smtp serveru v některé databázi objeví, email není doručen přijemci a je vrácen odesílateli s hláškou, ze IP smtp serveru je uvedena v "xxx" blacklist databázi. Odstranění smtp serveru z této databáze zařizuje správce Vámi používaného smtp serveru. Tento problém může samozřejmě také nastat u webového serveru, když emaily odesíláte například pomocí funkce mail().
    Hlášení vypadá například takto (skutečné adresy jsou nahrazené x.x.x.x)

 
Connection refused from x.x.x.x. See http://www.spamhaus.org/query/bl?ip=x.x.x.x for more information.
          nebo
 
554 cmg1.fe.forpsi.com bizsmtp 0bqv1i0054rvCQt01 Connection refused from x.x.