Historie změn

9.4.2014 - upgrade

Novinky a úpravy

 • zjednodušení vyhledávání

Opravy

 • ve složce Koncepty se v seznamu emailů nezobrazuje adresa příjemce
 • bug v MSO2013 způsobí, že u zprávy presunuté do jine IMAP slozky, není zobrazen správný odesílatel
 • při psaní nové zprávy je na začátku prvního řádku mezera v případě, že je používán podpis
 • publikování kalendáře není plně kompatibilní s  Google kalendářem
 • Microsoft Open XML mimetype není použit při odeslání DOCX ... dokumentu

Opravy související se synchronizací

 • PC synchronizační klient nedetekuje korektně MS Outlook 2013 a nemusí být korektně spuštěn ve Windows 8
 • při použití některých mobilních synchronizačních klientu jsou data odmítnuta z důvodu nerozpoznání správného formátu dat
 • události a úkoly nejsou synchronizovány v případe, že je v MS Outlook 2013 pouze IMAP účet
 • sdílené kontakty nejsou synchronizovány

Známé nedostatky

 • z bezpečnostních důvodů došlo k úpravám RSS čtečky, které zapříčinily nemožnost změny URL

22.11.2013 - upgrade webmailu

Novinky

 • možnost přidat externí kalendář

Vylepšení

 • odeslana zprava je vizualizovaná kurzívkou (užitečné v případě, ze se zprávy nacházejí v jedné složce např. při třídění komunikace podle odesílatele nebo obsahu)
 • v záhlaví zprávy je při tisku zobrazováno jak zobrazované jméno tak i emailová adresa

Opravy

 • obsahuje-li kontakt znak �, dojde k zobrazení chyby „Neni mozne interpretovat...“
 • je-li smazána část zprávy (např. v externím poštovním klientovi), dojde k chybě "Internal server error"
 • při dosazeni 100% obsazení kapacity schránky není možné smazat ze zprávy přílohu
 • k emailu nelze přiložit obrazek s názvem delším jak 69 znaků
 • plain text není korektně formátován
 • v HTML UI se při vytvoření kontaktu z okna zprávy nepřidá emailová adresa
 • nekompatibilita s Google kalendářem (částečně opraveno)
10. října 2013 - upgrade webmailu

NOVINKY A OPRAVY
 • přidána možnost přizpůsobení nástěnky pomocí gadgetů (RSS, přehled zpráv, událostí...)
 • přidána možnost výběru barevných témat (zatím je k dispozici jen jedna)
 • automatická volba verze podle použitého prohlížeče - adresy webmail.flyweb.cz/index.html webmail.flyweb.cz/login_classic.html webmail.flywebcz/index_xhtml.html jsou přesměrovány na adresu webmail.flyweb.cz
 • úpravy filtrů: při smazání složky použité ve filtru je filtr deaktivován

Zprávy
 • přidána možnost filtrování zpráv ve složkách podle různých kritérií (stavu, přítomnost kontaktu v adresáři...)
 • přidána možnost automaticky přidávat po odeslání zprávy adresy neznámých příjemců do adresáře (interaktivně i automaticky)
 • přepracování způsobu oznamování zpráv smazaných do koše
 • přidáno tlačítko pro přesun zprávy do složek
 • spamy / hamy se reportuji do globální databáze Cloudmarku
 • zobrazení zpráv v konverzaci
 • filtrování zpráv podle velikosti
 • notifikace zpráv
 • odstranění nekompatibility s Operou
Administrace
 • export dat
 • šablony nastavení antispamu
 • přidána možnost delegovat přístup běžným účtům (sekce Administrace - Správa přístupu)
Adresář
 • změna vzhledu prezentování dat
 • přidány nové položky (sociální sítě, významné datumy...)
Kalendář
 • publikování kalendáře ve formátu iCal
 • kategorie událostí
Opravy
 • korektní zpracování diakritiky automatické odpovědi a emailových robotů
 • opravy nekorektního zpracování příloh obsahujících diakritiku reportované v některých případech
Známé problémy
 • Internet explorer - chyba „Není možné interpetovat odpověď požadavku“ se objevuje adresáři (a při přístupu ke kontaktům při psaní zpravy) v případě, že kontakt obsahuje znak �
  -> řešení - pro opravu dat dočasně použít přihlášení v jiném prohlížeči, nebo u Internet Explorer nebo zvolit HTML vzhled

8
. srpna 2012 - upgrade webmailu
Popis nejdůležitějších změn
 • až na několik grafických nedostatků je prohlížeč Opera plně podporován
 • přidána možnost zvolit stránku, která se bude zobrazovat při přihlášení (zprávy, kontakty, kalendář,...)
 • odstranění integrované kontroly pravopisu (o možnostech náhrady viz. příspěvek znalostní báze Jak na kontrolu pravopisu ve webmailu)
 • přidána možnost mnohonásobného výběru v okně vkládání příloh (problémy s nefunkčnost tlačítka způsobeného restrikcemi přístupu k registrům Windows po upgradech flash playeru řeší příspěvek znalostní báze Nefunkční tlačítko pro přiložení souboru)
 • úpravy filtrů: při smazání složky použité ve filtru je filtr deaktivován
 • podpora obrázku v podpisu
 • nabídky, ikony...
 • antispam: plná podpora nového antispamového software Cloudmark
  • pro uživatele postmaster přidána možnost kopírovat antispamová pravidla tohoto účtu do ostatních uživatelských účtů
 • MailAdmin: funkce MailAdminu lze nyní delegovat běžným účtům (sekce MailAdmin - Správa přístupu)
 • kontakty - vyhledávání zpráv odeslaných/přijatých z/na emailovou adresu ze stránky odpovídajícího kontaktu
 • kalendář
  • možnost importu/exportu událostí v iCal formátu
  • přidán pohled Agenda a přechod na "dnešní den"
  • přepracování správy opakujících se událostí

29. ledna 2012 – zahájení provozu nového rozhraní webmailu