Nefunkční přiložení souboru ve webmailu

Ve funkci přidání přílohy ke zprávě se používá Flash technologie. V následujících případech se může objevit problém s funkčností flashového uploaderu. Situace může nastat jak při přiložení souboru k emailu, tak i do webového úložiště.

1. Nedostatečná oprávnění v registrech Windows
 • Po aktualizaci Adobe Flash playeru může dojít k situaci, kdy instalační proces nastaví oprávnění pro následující klíč registrů pouze pro skupinu Administrators.

HKEY_CLASSES_ROOT\MIME\Database\Content Type\application/x-shockwave-flash

 • Účet, který se nachází např. pouze ve skupině Users, Power Users ... není v této skupině nemá k dispozici informace o příslušném mimetypu, a tak je tlačítko  v Internet Exploreru nedostupné.

nedostupne tlacitko Vlozit prilohu

Řešením je přidat příslušná oprávnění pro skupinu, ve které se příslušný uživatel nachází. Pro následující operaci je potřeba mít administrátorská oprávnění.
 1. Spusťte registry Windows: Nabídka Start --> Spustit, do vstupního pole napište regedit a potvrďte OK
 2. Přejděte na klíč x-shockwave-flash
  • je možné buď přejít na klíč s využitím výše uvedené cesty
  • můžete jej také vyhledat: menu Úpravy --> Najít - vyhledávejte pouze ve klíčích (hodnoty a data ponechte nezaškrtnuté)
 3. Pravým tlačítkem myši klikněte na nalezený klíč - z kontextového menu vyberte položku Oprávnění...
 4. V okně nastavení oprávnění pro klíč přidejte kliknutím na tlačítko Přidat  potřebnou skupinu (nebo pouze uživatele)

pridani opravneni pro skupinu na klic registru

2. Použití zabezpečeného přístupu
 • Pro zabezpečený přístup k webmailu je potřeba použít adresu https://webmail.flyweb.cz.
 • Při použití domény, pro kterou není certifikát webmailu vystaven (tedy např. webmail.vasedomena.tld), dojde k zobrazení informace o neplatném certifikátu. Pokud přidáte výjimku, můžete sice používat adresu https://webmail.vasedomena.tld, upload souboru však ve Firefoxu neproběhne do konce.

Řešením je použít doménu, pro kterou je certifikát vystaven - tedy webmail.flyweb.cz


3. Dočasné řešení při nutnosti odeslat přílohy okamžitě

Níže uvedené řešení sice neodstraní příčinu problémů lokálního počítače, ale umožní odeslat přílohu v případě, že je to urgentní.
 • V prohlížeči Internet Explorer zakažte Flash přehrávač - po odhlášení a opětovném přihlášení bude nabídnut původní engine (tato volba znepřístupní Flash player i pro všechny ostatní stránky)
  • klikněte pravým tlačítkem na položku Adobe Flash Object a z kontextového menu vyberte Zakázat
 • Přihlašte se do Lite verze webmailu (http://webmail-lite.forpsi.com) nebo u klasické verze webmailu zvolte na přihlašovací stránce vyberte vzhled Basic HTML. Tento vzhled (stejně jako Lite verze) používaji alternativné uploader, který v tomto případě zpusobuje problém.

Pro nalezení  řešení je potřeba poskytnout co nejpodrobnější informace o způsobu a průběhu nahrávání, situace je totiž s největší pravděpodobností způsobena konfigurací konkrétního počítače. Zašlete je prosím prostřednictvím tiketu na naši technickou podporu.