Server smtp.flyweb.cz vrací chybu "Připojení k serveru bylo přerušeno. Odpověď serveru: 421"

Pokud se vám při pokusu o připojení k serveru smtp.forpsi.com (odeslání emailu) vrací chyba 421, je možné, že je to způsobeno tím, že poštovní klient používá v parametru příkazu EHLO/HELLO znaky s diakritikou.

Příklad vráceného chybového hlášení:Podle RFC 5321, Section 4.1.3 smí být v parametru příkazu EHLO/HELLO použity pouze IP adresy, nebo řetězce znaků podle předpisu:
Řetězec tedy nesmí obsahovat znaky s diakritikou.

   dcontent       = %d33-90 / ; Printable US-ASCII
                  %d94-126 ; excl. "[", "\", "]"

V některých případech, pokud jsou v názvu počítače použity znaky s diakritikou, může poštovní klient (MS Outlook, Outlook Express) použít tyto znaky s diakritikou i v parametru příkazu EHLO/HELLO.

Poznámka: Microsoft na svých stránkách doporučuje používat v názvu PC pouze standardní internetové znaky , viz článek http://windows.microsoft.com/cs-CZ/windows-vista/Change-your-computer-name.

Nápravou je v tomto případě změnit název počítače na název bez použití znaků s diakritikou.

Postup pro Windows Vista a Windows 7 (postup naleznete i na stránce http://technet.microsoft.com/cs-cz/library/cc771068%28v=ws.10%29.aspx#bkmk_NetFndtn_Pln_Renam03):

1. Klikněte na nabídku Start vlevo dole, dále klikněte pravým tlačítkem myši na Počítač a vyberte Vlastnosti.2. V sekci Název počítače, doména a nastavení pracovní skupiny klikněte vpravo na Změnit nastavení.3. Klikněte na tlačítko Změnit.

4. Zadejte název, ve kterém nepoužijete znaky s diakritikou.Po této akci bude třeba restartovat počítač.