Popis rozhraní mailadmin

MailAdmin dostupný v rozhraní webmail.flyweb.cz po přihlášení pod účtem postmaster (pokud postmaster delegoval přístup k rozhraní MailAdmin i pro běžný účet, je rozhraní dostupné i v tomto účtu).

Delegování oprávnění pro přístup k funkcím MalAdminu pro běžné účty

  • Zadejte uživatelské jméno "postmaster@vasedomena.koncovka" a heslo, které Vám bylo zasláno při vytvoření webhostingu. 
  • V levém menu MailAdmin přejděte na stránku Správa přístupu
  • Do seznamu přidejte adresy uživatelů, kterým chcete přidělit oprávnění pro přístup do MailAdminu a klikněte na odkaz Přidat do seznamu.

  • Pokud potřebujete z nějakého důvodu přístup dočasně zakázat, klikněte na odkaz 'Povoleno' nacházející se na konci řádku u příslušného uživatele. Odkaz se změní na 'Zakázáno'.
  • U běžného účtu s takto delegovaným přístupem budou k dispozici pouze funkce Emailové účty, Přeposílání a Emailoví roboti.

Funkce rozhraní MailAdmin

  • Správa přístupu - zde lze nastavit pro běžné emailové účty oprávnění k přístupu do rozhraní MailAdmin
  • Emailové účty - zde můžete vytvářet a mazat emailové schránky. Dále pak lze měnit nastavení již existujících schránek (změna hesla, nastavení přesměrování schránky či automatické odpovědi, správu antispamových pravidel). Při přihlášení pomocí účtu postmaster pak i kopírovat antispamová pravidla - více viz příspěvek Hromadné kopírování pravidel ze schránky postmaster
  • Přeposílání - zde můžete spravovat emailové aliasy - jakési virtuální schránky, které slouží pouze k přesměrování emailů na určené emailové adresy (schránka tedy fyzicky na serveru neexistuje). Můžete zde přidávat, editovat a mazat přeposílání, dále pro ně můžete nastavit blacklist a antispam.
  • Emailoví roboti - emailový robot je kombinace přeposílání + automatické odpovědi.


Správa emailových účtů

popis rozhrani MailAdminu