Nastavení antispamu

Nastavení antispamu je nyní integrováno v rozhraní webmail.flyweb.cz.

Můžete nastavovat buď pravidla pro jednu konkrétní poštovní schránku, ke které jste se přihlásili, nebo pravidla pro jednotlivé emailové schránky a přeposílání v sekci Mailadmin po přihlášení k účtu postmaster,  nebo můžete nastavit pravidla pro celou doménu po přihlášení k účtu postmaster, viz příspěvek Hromadné kopírování pravidel ze schránky postmaster.

1. Nastavení pravidel pro konkrétní schránku

Přihlaste se do rozhraní webmail.flyweb.cz. V levém menu klikněte na Volby. Nastavení antispamu se týkají podsekce Antispam a Black List. V sekci Antispam lze nastavit:

 • povolení filtru: pokud zakážete filtr (tlačítkem Vypnout), nebudou se příchozí zprávy kontrolovat antispamem; filtr opět aktivujete tlačítkem Zapnout. O stavu služby jste informováni v pravém horním rohu na stránce nastavení antispamu.

  zapnuti a vypnuti antispamu
 • Správa spamů: v této sekci můžete nastavit, jaká akce se provede s emaily identifikovanými jako spam
   
  • Přepsat předmět: u spamů dojde k úpravě předmětu ve stylu: ****SPAM**** původní předmět (samozřejmě označení spamu si můžete zvolit libovolné)
  • Doručit do složky SPAM:  maily klasifikované jako spam budou po doručení přesunuty do složky SPAM
   Poznámka: Jestliže použijete volbu , nedojde ke zpracování uživatelských filtrů. Tento stav je způsoben tím, že antispamový filtr je použit před uživatelskými filtry.
  • Automaticky odmítnout: spamy budou automaticky odmítány již na úrovni SMTP spojení
   Poznámka: Podle nastavení odesílajícího serveru se pak většinou vrací odesílateli chybové hlášení o nedoručitelnosti emailu

   Volby akci antispamu
 • whitelist: pokud chcete zajistit, aby maily z určité adresy byly vždy přijímány, můžete danou adresu, resp. celou doménu, přidat do whitelistu. Je-li odesílatel ve "whitelistu" (vyberete "Přijmout email od"),  jsou zprávy od tohoto odesílatele vždy klasifikovány jako legitimní.

  Do parametru "Přijmout email od" zadáváte emailovou adresu (musí obsahovat znak @ a tečku), můžete použít hvězdičkovou notaci (zástupný symbol * pro libovolný řetězec).

  Nastaveni whitelistu
 • blacklist: nastavujete v sekci Volby > Black List v levém menu.

  Nastaveni blacklistu antispamu
Na rozdíl od whitelistu, odpovídá-li adresa odesílatele některému z nastavených blacklistů, dojde k automatickému odmítnutí zprávy. Odesílateli se vrátí email s následující chybou zprávou obsahující následující informaci.
.... 5.1.1 <adresa_odesilatele@domena.tld> sender is blacklisted ...

 

V příkladech výše nastavených whitelistů a blacklistů platí

 • Když vyhoví odesílatel libovolnému z následujících 2 pravidel, bude email doručen jako legitimní (nebude vyhodnocen jako spam)
     *@flyweb.* - odesílatel může být kdokoliv z domény flyweb.cz, flyweb.com, flyweb.org atd.
     *@*.dotregistrar.* - odesílatel může být i z libovolné domény x-tého řádu jako například cokoliv@registration.dotregistrar.com nebo cokoliv@us.reg.dotregistrar.org
  Naopak když přijde email z libovolné adresy, jejíž součást bude spam - například cokoliv@test.spam.cz, bude automaticky odmítnut a odesílateli se vrátí chybové hlášení.

  POZOR: když nastavíte antispam podle následujícího obrázku, pak nastane tato situace:
  Cíl: chceme blokovat všechny emaily kromě CZ. Nastavíme tedy následující pravidla

 • Při vyhodnocování se nejprve zjišťuje, zda je adresa ve whitelistu. Pokud ano, je email doručen jako legitimní a nastavený blacklist se již nekontroluje.
 
2. Nastavení pravidel v rozhraní MailAdmin
 • Přihlaste se do rozhraní webmail.flyweb.cz pod účtem postmaster, v levém menu přejděte do sekce MailAdmin. Pro jednotlivé emailové účty a přeposílání lze kliknutím na příslušnou ikonu ve sloupci Antispam, resp. Blacklist nastavit stejné parametry služby antispam jako je popsáno výše. Více o nastavení antispamových pravidel pro přeposílání je popsáno v příspěvku znalostní báze Antispam + virtuální schránky).

  Nastaveni antispamu v rozhrani mailadmin
3. Hromadné kopírování pravidel ze schránky postmaster
 • po přihlášení k účtu postmaster lze v sekci Antispam jednak nastavit antispamová pravidla včetně whitelistu a blacklistu pro schránku postmaster
 • nastavená pravidla poté jednoduše můžete zkopírovat na vybrané emailové účty a přeposílání dané domény, viz článek Hromadné kopírování pravidel ze schránky postmaster