Import kontaktů z webmailu do MS Outlooku

Při importu kontaktů do poštovního klienta můžete postupovat následujícím způsobem.

Proveďte exportu kontaktů z webmailu ve formátu CSV a následně jej naimportujte do Outlooku.
Pokud kontakty obsahují písmena s diakritikou (háčky, čárky, apostorfy...), bude potřeba před importem do Outlooku provést konverzi do znakové sady, kterou používá Outlook (klienti typu MS Outlook používají pro data kódování Windows-1250, webmail všeobecně rozšířené UTF-8).

1. Přihlaste se do webmailu a proveďte export adresáře
webmail - export adresare do CSV
 • klikněte na tlačítko Více a ze seznamu vyberte položku Exportovat adresář jako CSV,
 • uložte soubor na lokální disk (standardně nabízený název je abook.csv)

2. Překonvertujte CSV export

 • Změnu kódování souboru adresáře lze provést např. v freeware editoru Notepad++. Pokud jej nemáte na svém počítači nainstalovaný, můžete poslední verzi stáhnout na stránkách programu.
 • Spusťte Notepad++ a vytvořte nový prázdný soubor (bod 1.) - zatím jej není třeba ukládat.
 • Nastavte u kódování souboru na Windows-1250 (bod 2.)

konverze souboru adresare

 • Otevřete vyexportovaný adresář (abook.csv - bod 3.), označte veškerý text a zkopírujte jej do schránky.
 • Přejděte do prázdného souboru, u kterého jste nastavili kódování Windows-1250 a vložte do něj obsah schránky.
 • Tento soubor uložte - lze použít libovolný název, např. abook1250.csv

3. Proveďte import do Outlooku (postup je pro Outlook 2007, novější verze se moc neliší)

 • rozbalte menu menu Soubor a přejděte na Import a Export
 • zvolte položku Import z jiného programu nebo souboru

MSO - pruvodce importem - volba zpusobu importu

 • označte Hodnoty oddělené čárkami (Windows)

MSO - pruvodce importem - volba typu souboru

 • vyberte adresář s daty ve formátu Widnows-1250 a v následujícím kroku zvolte cílovou složku

MSO - pruvodce importem - volba cilove slozky

 • pro import je potřeba správně namapovat pole kontaktu s poli Outlooku - klikněte na tlačítko Připojit vlastní pole

MSO - pruvodce importem - mapovani poli

 •  v okně mapování polí přetáhněte pomocí levého tlačítka myši pole z webmailu (levá strana) na příslušná pole Outlooku (pravá strana) podle seznamu umístěného níže

MSO import - mapovani poli tazenim mysi
MSO import - mapovani poli