Nastavení podpisu

Nastavení podpisu provedete v levém menu - položka Volby > Podpisy. Můžete používat máte až 10 podpisů s neformátovaným text nebo HTML zahrnujícím volby parametrů písma, hypertextových odkazů a odkazu na obrázek.

1. Vytvoření podpisu
 • Klikněte na odkaz Upravit nacházející se vpravo na konci řádku příslušného podpisu.
  Upravy podpisu
 • Zadejte název podpisu - tento název bude zobrazován v rozbalovacím seznamu Přiložit podpis na stránce psaní zprávy
 • Pokud chcete používat formátování, klikněte na odkaz >> Formátovaný Text.
 • Zadejte potřebné údaje,
 • pro vložení obrázkového loga postupujte podle následujících pokynů:
  • nahrajte obrázek na libovolné úložiště (FTP, online galerie apod.)
  • pokud neznáte adresu, zobrazte obrázek v prohlížeči a adresu zkopírujte; také můžete kliknout pravým tlačítkem na obrázek a zvolit "Kopírovat adresu obrázku"
  • klikněte na tlačítko Vložit obrázek
  • do editačního pole napište URL obrázku nebo ji vložte ze schránky
  • doplňte alternativní text (není povinný)
  • vložte logo kliknutím na tlačítko Vložit.
 • Uložte podpis kliknutím na odkaz Uložit nacházející se vedle pole pro zadání názvu podpisu.

Poznámka:

 • za příponou obrázku  NESMÍ být žádný další text
  neplatný odkaz - http://img4.rajce.idnes.cz/cesta_k_obrazku/thumb/logo.jpg?ver=0
  upravený odkaz http://img4.rajce.idnes.cz/cesta_k_obrazku/thumb/logo.jpg
 • některé online galerie neumožňují vložit jiný obrázek než ve formátu JPG (rajce.cz)

2. Vkládání podpisů

Pro vlastní potřebu je možné vytvořit až 10 podpisů. Jeden z podpisů lze nastavit jako výchozí - bude použit při zahájení psaní nové zprávy.
 • Podpis nastavíte jako výchozí kliknutím na tlačítko nacházející se před názvem podpisu
 • Libovolný podpis vyberete z rozbalovací nabídky Přiložit podpis
  Vyber podpisu

3. Odstranění podpisu

 • Podpis odstraníte ze seznamu tak, že smažete text příslušného podpisu. Alternativně můžete také změnit název na původní NepojmenovanýX